KSBR 29 INs 9257/2015-13-12


_ QĚWEFŠÍ . _ ŠĚŘEHIŠ v. ..

BE a Š .aĚiíĚ. hmm ?2:22 .._

až .uE 55mm? Eäm _ + . a .Ě nrlúrDNIMImúmmqł

._Ě___Ě_==______=___E____E_____u________g___ hm: NTMűEUämnm M7: mm Mamiw .ăääuiš

Ě:: ..EEE .

.-.r.

nEm mm :we E ?5:2 Emmăuüa u Em p EH ?aaa -35 .Ě# . .lm šíří.-

. iišš. ._ .law .k Fašäří. __

Know, äiľľä. .

EEE .a www nühmm who::qu ŘĚ .una JE?? :Emma

. .1*nlüpnmlmlmúnnqł

É_______Ě________=_a_______E_Ě____E__Ě_

Hm: Šum- _ oühwnm m7: mm ...hmmm

_|

:EEĚĚÉ 2. __

nEm mm Sm m. ?nasi EmĚuEa

'Em p Eau 3%?

_..:. .1.

REFERÁT

1) vyhotovte usnesení 9257-2015-výjimka ze zákazu nabytí majetku osobou blízkou § 295 IZ-uložené ve složce společné, 29 INS, Iveta, na disku L:/

2) zveřejní je V ISIR 3) usnesení doruč insolvenčnímu správci Mgr. anonymizovano Indľa, Čechyňská 16, 602 00 Brno do DS, případně obálka č. I dlužníkovi anonymizovano Veškrna, rč: 720911/4528, nar. 11.9.1972, 674 01 Třebíč, Modřínová 337, do DS, případně obálka č. I navrhovateli anonymizovano Veškrna, rč. _, do

DS, případně obálka č. I Kal. 15 dnů, PM

V Brně dne 13. 5. 2016 Mgr. Iveta Borková asistent soudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvvuvvl 'UI-v l vv. lvlvv v-vvvvvvvvvl

29INS 9257/2015 B-12 usnesení 10/6, tisková skupina 43365-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

9257-2015-výjimka z nabyt 2016/05/13 10:51 :16 Mgr. lndra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71331654, ins. správce, ID: INDRA RAD0761217 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano lndra-Mgr. anonymizovano lndra, Čechyňská 16, Brno, 602 00

ID DS: pg9x2g3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.2016 15:55:32

Milena Osolsobě 18.05.2016 10:50:58

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.2016 15:55:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 10:50:58 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:10 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:48

Prudíková KamilaSpisová značka:29INS 9257/2015 Identifikace dotazuz43365-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 13:49 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Indra anonymizovano , nar. TYPľins. ID:INDRA RADO7612 anonymizovano , IČ: 71331654, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:pg9x2g3 Stav DS Přistupná

Název DS anonymizovano Indra, firma: Mgr. anonymizovano Indra IČ: 71331654

Adresa: Čechyňská 16, Brno, 602 00anonymizovano nepřistupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát:Veškrna anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:VEŠKRNAPAVE110972 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Veškrna, Pa anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresát:Veškrna anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická ID:VEŠKRNAMART191173 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Veškrna, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R