KSBR 29 INS 8613/2011-B-9
Č.j. KSBR 29 INS 8613/2011-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci dlužníka: Monika anonymizovano , anonymizovano , 796 01 Prostějov, Okružní 169, o změně usnesení o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře čj. KSBR 29 INS 8613/2011-B-6 ze dne 5.9.2011

takto:

I. Soud nahrazuje výrok V. usnesení čj. KSBR 29 INS 8613/2011-B-6 ze dne 5.9.2011 tak, že nově výrok V. zní:

V. Zaměstnavateli dlužníka, kterým je společnost Global Marketing, s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Klínec 169, IČO 256 96 904 se přikazuje, aby příjem dlužníka z Dohody o provedení práce či z pracovní smlouvy nevyplácel dlužníkovi, ale aby jej zasílal k rukám insolvenčního správce JUDr. Anity Nejedlé, 796 01 Prostějov, nám. E. Husserla 16a.

Odůvodnění:

Dne 12.1.2012 byl doručen insolvenčnímu soudu přípis dlužnice, kterým sdělila, že jejím druhým zaměstnavatelem není od 1.1.2012 SPACE & PROFIT, s.r.o. a současně sdělila, že novým druhým zaměstnavatelem je od 1.1.2012 společnost Global Marketing, s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Klínec 169, IČO 256 96 904.

Soud proto uložil povinnost novému zaměstnavateli.

Poučení: Proti výroku V. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 16.1.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Petra Šmerdová soudce