KSBR 29 INS 29448/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 29 INS 29448/2012 Ze dne: Krajský soud Brno Naše spis.zn.: 3 VSOL 134/2013-A-19 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 53 BRNO telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 28. února 2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 INS 29448/2012 bez věcného vyřízení.

V daném případě byla odvolacímu soudu předložena věc k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele-věřitele Jozefa Blaška proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.1.2013 č.j.-A-12, jímž byl návrh věřitele na zahájení insolvenčního řízení zamítnut (výrok I.) a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

V souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu věřitele však soud prvního stupně nerozhodl i o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek (§ 4 odst. 1, písm. e/ zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a opomněl rovněž vyzvat odvolatele-věřitele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně nejprve postupem podle ustanovení § 166 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 167 odst. 2 o.s.ř. doplňujícím usnesením rozhodl o uložení povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, a dále aby vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenčním řízení (srov. položka 22 Sazebníku poplatků). 3 VSOL 134/2013-A-19

Teprve po realizaci těchto úkonů lze spis předložit odvolacímu soudu, s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 P.O. Box 208 771 00 Olomouc

JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá