KSBR 29 INS 27444/2015-A-14
KSBR 29 INS 27444/2015-A-14/

REFERÁT

Vyhotov usnesení A-14-zrušení rozhodnutí -zveřejní V insolvenčním rejstříku -original založ do listinného spisu

-na originál rozhodnutí připoj údaje 0 zveřejnění V IR

Zašli:

-dlužníkům a) a b)-do datové schránky, pokud není, poštou, obálka I.

Kalendář: PM V Brně dne: 10.5.2016

J UDr. Vlasta Bruknerova soudce

Ěäší.

.lišit-_ . n šašiií .1 ĚĚĚĚĚ.; hm 3330 mm man. má: .mE JEM :wmzü u..

_|

rlürnmIMIDemmmł

;___ ž______=____=__=š_=______

.._ É-fumäwąšhm m7: mm Hmmm:EĚĚĚEĚ ..

_. :m .ł ._ .. m. Šum:: EmĚuEa mEm .a tunu .§71

_|

širší. linii-.. . Šašäaăí.

Ěäišíłu;

...m nano mm äh m2 .Ě wĚME .EEE

H21.

Inrmmmł

L a. .a Ě ::š z Enďňgüšhm m2.. mm Hmmm a

:EE SE _ n I T

í c .. _ . Ů Šum:: EmĚuEn

Em ..F van ĚmHEM Éä 1.Spisová značka:29INS 27444/2015 Identifikace dotazuz35510-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKišš anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc: ID:KIŠŠ DUŠA201156 3 74363239, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Kišš, anonymizovano , 74363239 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzKiššová Katarína, nar. Tbřť podnikajíc: IDzKIŠŠOVÁKATAO80558 1 08.05.1958, IČ: 01088378, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Kiššová, Katarína, 08.05.1958, 01088378 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R