KSBR 29 INS 23705/2012-B-9
Jednací číslo: KSBR 29 INS 23705/2012-B-9

Usnesení Krajský soud V Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou V insolvenčním řízení dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , 783 06 Domašov nad Bystřici, Dlouhá 34, korespondenční adresa: 695 01 Hodonín, Sacharovova 7

0 dalším průběhu ínsolvenčního řízení takto:

I. Insolvenční soud zrušuje usnesení ze dne 26.3.2013, sp.zn. KSBR 29 INS 23705/2012-B-7 V celém rozsahu.

Odůvodnčnü

Ve zrušovanem usnesení ze dne 26.3.2013 insolvenční soud technickou chybou jmenoval prozatímní Věřítelský Výbor a náhradníky nesprávně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 61 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 2.4.2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,V.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová