KSBR 29 INS 11293/2015-P16-4
V.K. KSBR 29 INS 11293/2015-P16-4 1) vyhotovte usnesení č.j. KSBR 29 INS 11293/2015-P16-4 a zveřejněte je V ISIR (do popisu události zadejte: zrušení usnesení P16-2 2) usnesení č.j. KSBR 29 INS 11293/2015-P16-4 doručte: a) dlužn1ku: Pavel Mikl, RČ 821024/4394, nar. 24. 10. 1982, 768 24 Hulín, Nám. Míru 162, adresa pro doručování: 768 23 Břest 70, DS, V případě její neexistence, nefunkčnosti obálka č. I b) insolvenčnímu správci: Mgr. anonymizovano Šlampová, IČO 74366971, se sídlem Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín c) PZ věřitele: Mgr. Michal Dittrich, Jana Masaryka 23, 120 00 Praha 2

Kal. 15 dnů, PM

V Brně dne 3. 6. 2016 JUDr. Vlasta Bruknerová soudce

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

29INS 11293/2015 lvlvv UI vvv .vv-vln l-I

P16-4 usnesení 25/6, tisková skupina 15124-6/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

11293-2015_ zrušení usnes 201 6106/06 15:09:39 Mgr. Šlampová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74366971, ins. správce, ID: ŠLAM POVDARI795413 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šlampová-Mgr. anonymizovano Šlampová, Palackého 2312/54, Hodonín, 695 01

ID DS: a97ijf

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

07.06.2016 18:20:44 07.06.2016 18:20:45

07.06.2016 18:20:45

07.06.2016 18:20:45 08.06.2016 08:52:22

13.06.2016 06:16 09.06.2016 00:55

Milena Osolsobě 08.06.2016 08:52:22

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Prudíková KamilaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v--vv-vvv 'vvvl lvv 'lvl'

I-vlvv I vlvvlvvv

29INS 1129312015 P16-4 usnesení 25/6, tisková skupina 15124-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

11293-2015_ zrušení usnes 2016/06/06 15:09:39 Mgr. Dittrich Michal, IČ: 71446648, advokát, ID: DITTRICMICH 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 16

Michal Dittrich-AK Dittrich, Jana Masaryka 364/23, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: cvpdpih

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 07.06.2016 18:20:43 07.06.2016 18:20:44

Milena Osolsobě 07.06.2016 18:24:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 18:20:43 07.06.2016 18:20:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 18:24:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 06:16 Kontrolu provedl: Prudíková Kamila

08.06.2016 02:36Spisová značka:29INS 11293/2015 Identifikace dotazu:15124-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 16:16 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupna DS:2 adresátůAdresátzMgr. Šlampová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74366971, ins. správce Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Typľins. správce

1D DS:a97ijf

Název DS anonymizovano Šlampová, IČ: 74366971 Adresa: Národní třída 20/297, 69501 Hodonín, CZ anonymizovano Adresát:Mbr. Dittrich Michal, IČ: Typľadvokát 71446648, advokát

Údaje o schránce: typ:PFo_ADv0K Název DS Michal Dittrich,

1D DS:cvpdpih firma: Mgr.

IČ: 71446648

Adresa: Jana Masaryka /23, 12000 Praha 2, CZ

nar. 18.11.1979

Michal Dittrich,

ID:ŠLAMPOVDARI795413 1

Stav DS Přístupná firma: anonymizovano Šlampová-Insolvenční správce

ID:DITTRICMICH

Stav DS Přístupná advokát, ev.č. 13369

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzMikl Pavel, nar. fyzická

24.10.1982, TYP: fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Mikl,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Pavel, 24.10.1982IDzMIKL

PAVE241082

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R