KSBR 28 INS 9413/2013-B-11
Číslo jednací: KSBR 28 INS 9413/2013-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Lenkou Mlýnkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Luleč 33, okr. Vyškov,

v rámci dohlédací činnosti takto:

I. Soud ruší usnesení vyhlášené na 1. schůzi věřitelů konané dne 12. 11. 2013, o jmenování prozatímního věřitelského výboru.

II. Funkci věřitelského výboru bude vykonávat insolvenční soud.

Odůvodnění:

Na schůzi věřitelů, která se konala dne 12. 11. 2013, se nedostavil žádný věřitel. Věřitelé tak neudělili souhlas dle § 59 odst. 1 věty první IZ, přičemž svou neúčastí dali věřitelé najevo svůj nezájem o aktivní účast ve voleném věřitelském orgánu. Insolvenční soud proto s ohledem na uvedené a na ekonomii řízení zrušil původní rozhodnutí o jmenování prozatímního věřitelského výboru, vyhlášené na schůzi věřitelů konané dne 12. 11. 2013, a rozhodl v souladu s § 66 IZ tak, že funkci věřitelského výboru bude vykonávat insolvenční soud.

Poučení:

Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Brně dne 8. 9. 2014 Mgr. Lenka Mlýnková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana