KSBR 28 INS 5379/2012-C1-11
Referát KSBR 28 INS 5379/2012-C1-11 28 ICm 739/2016-72

A)

Z diktafonu přepsat protokol z 18.7.

B) 281Cn1 739-2016-rozsudek FINAL-složka 28 I Cm na serveru L: + DIKTAFON

1. a) zveřejnit V ISIRu + V rejstříku ICm b ) doručit do datové schránky (DS) právnlho zást. žalovaného, nemá-li adresát DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uve'st: "žalovaný-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb."

C ) doručit do datové schránky (DS) právnlho zást. žalobce, nemá-li adresát DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uve'st: "žalobce-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb."Kalendář: -doručení + 20 dnů-po kalendáři předlož k vyznačení P.M.

Brno dne 22.7.2016

Jan Kozák, soudce