KSBR 28 INS 27304/2015-A-76
Referát KSBR 28 INS 27304/2015-A-76 l. ZSINS 27304-2015-ref. rozeslání rozhodnutí VS (Administrace-A-49)-složka 28 INS na serveru L: a) zveřejnit V ISIRu b) doručit do datové schránky (DS) dlužníka, nemá-li adresát DS pak obálka I. bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uvést: "DLUŽNÍK-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb."

C) doručit do datové schránky (DS) předběžného (současného) IS + bývalého předběžného IS (Mgr. Rotterová), nemá-li adresát DS pak obálka I. bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uvést: "Administrace Insolvencí CITY TOWER v.o.s.-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." d) doručit do datové schránky (DS) navrhovatele a) + jeho IS (Administrace), nemá-li adresát DS pak obálka I. bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uvést: "Navrhovatel a)-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." e) doručit do datové schránky (DS) PZ navrhovatele b), nemá-li adresát DS pak obálka I. bude-li poštou uvedeno, že adresát nemá schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uvést: "Navrhovatel b)-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb."

Í) doručit do datové schránky (DS) Kraj ského státnlho zastupitelství v Brně g) předat na OR a Sbírku listin h) doručit do DS katastrálních úřadů dle referátu k A-36 (obě usn. s doložkou PM)

2. Kalendář-doručení

Brno dne 21. 7. 2016

Mgr. Jana Komárková, asistentka soudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-vvlvllvvv lv

Ivlvv lvlvv vvi-lvulvlvl 'lv

28lNS 27304/2015 2 VSOL 446/2016-A-76 rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 92357-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.05.2016

2 VSOL 446-2016 předběžné 2016/06/30 14:57:54 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.07.2016 11:53:34 V805 12.07.201611:53:34 12.07.201611:53:34

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.07.201611:53:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.07.2016 11:53:55 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.07.2016 06:31 Kontrolu provedl:

13.07.2016 01 :13

Kudzbelová lvaSpisová značka:281NS 27304/2015 Identifikace dotazu:92357-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.07.2016 09:45 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R