KSBR 28 INS 27004/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 28 INS 27004/2015 Krajskému soudu v Brně Ze dne: Husova 15 Naše spis. zn.: 2 VSOL 51/2016-A-77 601 95 Brno Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25. srpna 2016

Věc: vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší sp. zn., pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužníka APATIT a. s., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo 28474228.

Věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka, navrhujícího věřitele RALT COMPANY s. r. o. a věřitele Crius Capital, SE proti usnesení ze dne 23. 11. 2015, č. j.-A-25, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Jan Jukl.

Dlužník APATIT a. s. ve svém doplnění odvolání ze dne 11. 7. 2016 uplatnil námitku zmatečnostní vady řízení, kterou založil na tvrzení, že ve věci rozhodoval nezákonný soudce (§ 205 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).

Pro rozhodnutí o odvolání dlužníka je tedy nezbytné, aby se soud prvního stupně vyjádřil ke způsobu přidělení dané věci podle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně ve znění účinném ke dni přidělení věci (prostřednictvím předsedy soudu nebo příslušného místopředsedy soudu). Poté soud prvního stupně předloží věc odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, k níž připojí rozvrh práce Krajského soudu v Brně v rozhodném znění.

JUDr. Helena Myšková, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá isir.justi ce.cz