KSBR 28 INS 1721/2010-B-112
Jednací číslo: KSBR 28 INS 1721/2010-B-112

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Lenkou Mlýnkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Mrštíkova 1128/22, Jihlava,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 1721/2010-B-106, ze dne 13. 11. 2013, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-106 ze dne 13. 11. 2013 insolvenční soud vyslovil souhlas s tím, aby Mgr. Miroslav Ambrož, nar. 1975, Telečská 7, Jihlava, insolvenční správce dlužníka prodal prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka následující movitý majetek:

-lednička zn. Whirlpool, rok pořízení 1996 -pračka zn. Elektrolux, rok pořízení 2001 -zařízení obývacího pokoje, rok pořízení 1993 -černá skříň, rok pořízení 1999 -barevný televizor zn. Tesla, rok pořízení 1999 -počítač, rok pořízení 2002 -mikrovlnná trouba, rok pořízení 2000

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2013, č.j.-B-92 byl z funkce zástupce věřitelů odvolán náhradník zástupce věřitelů Michal Jonák. V předmětném insolvenčním řízení tak funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

Před rozhodnutím o schválení prodeje mimo dražbu je nejdříve nutné vypořádat společné jmění manželů dlužníka a jeho bývalé manželky, proto insolvenční soud rozhodl tak, že uvedené usnesení o schválení prodeje movitého majetku dlužníka mimo dražbu zrušil.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 26. 11. 2013 Mgr. Lenka Mlýnková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana