KSBR 27 INS 571/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 27 INS 571/2011 Krajskému soudu v Brně Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 111/2012-A-52 Husova 15 601 95 Brno Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 16. května 2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme Váš spis sp. zn. KSBR 27 INS 571/2011, pod kterou probíhá insolvenční řízení dlužníka TSMONT CZ s.r.o., IČ: 28318781, bez věcného vyřízení, neboť dle obsahu spisu není dán důvod k rozhodovací činnosti odvolacího soudu.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání navrhovatele VALTECH-Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, Maďarská republika, reg. č. 08-09-01616, proti usnesení Krajského soudeu v Brně č. j.-A-7 ze dne 2.2.2011, kterým byl navrhovateli ustanoven opatrovník pro řízení.

Z obsahu spisu mimo jiné vyplývá, že usnesením č. j.-A-33 ze dne 12.7.2011 bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, toto rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce soudu a zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.7.2011 (§ 71 IZ) a doručeno zvlášť účastníkům řízení (čl. A-33/5 a čl. A-45), přičemž žádný z účastníků řízení nepodal proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě odvolání. Usnesení o zastavení řízení proto nabylo právní moci. Je-li insolvenční řízení již pravomocně zastaveno, není dán důvod pro rozhodovací činnost odvolacího soudu ve vztahu k rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, tj. usnesení Krajského soudu v Brně č. j.-A-7 ze dne 2.2.2011.

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu