KSBR 27 INS 35778/2013-A-6
KSBR 27 INS 35778/2013-A-6

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka: Horák Aleš, rč. 730713/4494, Česká 3255/69, 796 01 Prostějov, o insolvenčním návrhu na povolení oddlužení

takto:

Rozhodnutí podepsaného soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu čj. KSBR 27 INS 35778/2013-A-4 ze dne 2.1.2014 se mění takto: insolvenční návrh dlužníka se neodmítá, insolvenční řízení bude nadále pokračovat.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 12.12.2013 se domáhal dlužník-navrhovatel zjištění svého úpadku a povolení oddlužení.

Dne 2.1.2014 soudce rozhodl o odmítnutí návrhu, protože neobsahoval všechny zákonné náležitosti.

Dne 15.1.2014 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí odvolání a domáhal se jeho zrušení. Uvedl, že údaje uvedené soudem v odůvodnění rozhodnutí nekorespondují s údaji uvedenými dlužníkem v insolvenčním návrhu a zřejmě došlo k omylu.

Soud shledal, že odvolání je včasné a důvodné a proto mu postupem dle § 95 z.č. 182/2006 Sb.plně vyhověl-změnil napadené rozhodnutí s tím, že v insolvenčním řízení se bude nadále pokračovat.

P o u č e n í : proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 28.1.2014

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavla Široká