KSBR 27 INS 22703/2016
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 27 INS 22703/2016 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 1053/2017-A-22 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 602 00 Brno telefon: 5855323321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 14. prosince 2017

Věc: Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis sp. zn. , pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Ing. Petra anonymizovano , anonymizovano 7, bytem Račín 19, PSČ 592 11, identifikační číslo 60673931.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j.-A-15 ze dne 11.8.2015, kterým soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka. Z obsahu spisu vyplývá, že toto rozhodnutí bylo doručeno dlužníku dne 26.8.2017, elektronickým podáním ze dne 29.8.2017 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí včasné odvolání, které však není dlužníkem podepsáno. Odvolání proto nemá náležitosti podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., a proto je nutno odvolatele vyzvat k odstranění této vady odvolání, tj. doplnění odvolání o podpis postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. s poučením o možnosti odmítnutí odvolání podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. Teprve poté bude možno spis opětovně předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. pověřená členka senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá isir.justi ce.cz