KSBR 27 INS 15560/2010-A-9
Jednací číslo: KSBR 27 INS 15560/2010-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v právní věci insolvenčního řízení dlužníka ADWERDIAN CAPITAL s.r.o., Brno, IČO: 277 48 103, Mlýnská 326/1, PSČ 602 00, o návrhu na zjištění úpadku a prohlášení konkurzu

takto:

Rozhodnutí podepsaného soudu č.j. KSBR 27 INS 15560/2010-A-6 ze dne 14.2.2011, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Výše specifikovaným rozhodnutím soud dne 14.2.2011 zastavil řízení, protože bylo zjištěno, že navrhovatel-dlužník nezaplatil soudem vyměřenou zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč. Toto rozhodnutí bylo včas napadeno odvoláním podaným navrhovatelem -dlužníkem dne 17.2.2011. Odvolatel uvedl, že rozhodnutí o zastavení řízení nemělo být vydáno, dokud nebylo rozhodnuto o jeho předchozím odvolání proti rozhodnutí soudu o uložení zálohy.

Soud zjistil, že navrhovatel-dlužník skutečně napadl rozhodnutí soudu o uložení zálohy č.j.-A-4 ze dne 17.12.2010 odvoláním, a to včas podaným (rozhodnutí mu bylo doručeno dne 1.1.2011, odvolání bylo podáno 11.1.2011). V době rozhodování soudu o zastavení řízení však toto odvolání rozhodující asistentce nemohlo být známo, neboť nebylo administrativní chybou ani ve spise, ani v insolvenčním rejstříku ani na soudní kanceláři. Až po upozornění navrhovatele-dlužníka bylo dohledáno toto podání v databázi skenovaných dokumentů a bylo publikováno v insolvenčním rejstříku, založeno do spisu a zařazeno do systému ISIS. To však nic nemění na včasnosti podaného odvolání.

Soudce konstatuje, že takové odvolání proti uložení zálohy bude posuzovat odvolací Vrchní soud v Olomouci, až do doby jeho rozhodnutí je rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy předčasné-tudíž nesprávné. Proto soud plně vyhověl odvolání navrhovatele-dlužníka proti rozhodnutí ze dne 14.2.2011 č.j.-A-6 a dle § 95 IZ napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Brně dne 18.2.2011

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Vybíhalová