KSBR 27 INS 15181/2011-B-27
Jednací číslo: KSBR 27 INS 15181/2011-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr.Hanou Hrstkovou v právní věci insolvenčního řízení dlužníka Lubomír anonymizovano , anonymizovano , 675 01 Smrk 50, o dalším vedení řízení

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Výjimka se uděluje ve smyslu § 295 odst. 1 a odst.3 IZ pro syna dlužníka Lubomíra anonymizovano , r.č. 920704/4946, bytem Smrk 50 pro zajištění bytových potřeb syna dlužníka, jeho sestry Jany anonymizovano , bratra Davida anonymizovano a jeho babičky Marie anonymizovano .

Výjimka udělená soudem se uplatní pouze v případě, bude-li nabídka kupní ceny ze strany těchto blízkých osob nabídkou nejvyšší.

P o u č e n í : toto rozhodnutí neobsahuje odůvodnění (§ 169 odst.2 osř.) a není proti němu odvolání přípustné )§ 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 12.11.2011

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavla Široká