KSBR 26 INS 14698/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 26 INS 14698/2013 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 3 VSOL 31/2014-A-25 Husova 15 Vyři zuje: Miroslava Kupková 601 95 BRNO telefon: 585532320 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 21. března 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp. zn.bez věcného vyřízení.

Odvolacímu soudu byl předložen spis k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele Zdeňka Garguláka proti výroku XII. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2013 č. j.-A-19, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu.

S ohledem na to, že insolvenční navrhovatel napadl svým odvoláním rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek s odkazem na své nepříznivé majetkové a sociální poměry, poskytl odvolací soud odvolateli potřebné poučení podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., na něž reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně nejprve o této žádosti podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. rozhodl.

V závislosti na tom, jaký závěr v tomto směru učiní (a v důsledku toho neshledá-li důvod pro postup podle ustanovení § 95 insolvenčního zákona), lze spis opětovně předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Věra Vyhlídalová,v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá