KSBR 24 INS 346/2009
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 24 INS 346/2009 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 1204/2013-B-117 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 BRNO telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 30. ledna 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme Váš spis sp. zn. KSBR 24 INS 346/2009, pod kterou probíhá insolvenční řízení dlužníka Elitex slévárna, a.s., identifikační číslo 26797356, bez věcného vyřízení, neboť dle obsahu spisu není dán důvod k rozhodovací činnosti odvolacího soudu.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání věřitele TRESO logistik, a.s., Zlín, identifikační číslo 26239736, ze dne 18.9.2013, které věřitel podal proti rozhodnutí soudu prvního stupně označeném odvolatelem jako rozhodnutí č. j. ze dne 29.7.2013. V předkládací zprávě soud prvního stupně uvedl, že takové rozhodnutí v daném insolvenčním řízení nebylo vydáno.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že rozhodnutí napadené odvoláním věřitele skutečně nebylo vydáno. Věřitel na výzvu odvolacího soudu podáním doručeným odvolacímu soudu dne 22.1.2014 sdělil, že odvolání ze dne 18.9.2013 bylo učiněno omylem, a proto žádá, aby k němu soud nepřihlížel. Z tohoto důvodu není důvod pro postup podle ustanovení § 210 o.s.ř.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu

Příloha Spis