KSBR 24 INS 29656/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 24 INS 29656/2015 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 474/2016-A-14 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 16. května 2016

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 24 INS 29656/2015, který byl Vrchnímu soudu v Olomouci předložen (číslo dokumentu A-13) k rozhodnutí o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.3.2016, č.j.-A-10, neboť o odvolání dlužnice nelze dosud rozhodnout.

Soud prvního stupně se dosud nepostaral o odstranění vady včas podaného odvolání dlužnice (§ 209 o.s.ř.). Odvolání dlužnice neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 1, § 42 odst. 4 o.s.ř., neboť není opatřeno podpisem dlužnice (číslo dokumentu A-11). Je proto třeba, aby soud prvního stupně vyzval dlužnici postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. k odstranění této vady odvolání, dlužnici poučil, jak je třeba vadu odvolání odstranit a současně dlužnici poučil dle ustanovení § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. o následcích pro případ, že vadu odvolání neodstraní.

Po splnění shora uvedeného pokynu odvolacího soudu předložte spis opakovaně Vrchnímu soudu v Olomouci, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu