KSBR 24 INS 28932/2015-B
KSBR 24 INS 28932/2015-B-

Vedoucí kanceláře:

Usnesení VS na č. l. A-9 1. doručit zvlášť do DS, pokud není, vyhotovte protokol a zašlete obálkou Typ III a) dlužnlk b) dlužnice

Po vypravení ihned na PM.

Následně dotaz na účtárnu, zda zaplacena záloha, pokud Ne-předat Renatě, pokud Ano-předa J itee na žádost o IS.

V Brně dne 5. května 2016

'I 'i Imme

'I lKSBR 24 INS 239325201M-9 Rüzhudnuti n odvnláni IWS llllllll llllllllł llll l||||| |||l|ll|l||ll|ll|||lll| * 5 i'-I'J 1 ů-1 u a t.-a. z Luhuš Šustr. mc. IGN Hümi Lhnta 8]

1573 ŮI Blansku

||l l'!Ill-HmmmMill-th

v-Miami-1

I-ľ II-IF'I'IIU

-u-= 'Hmmm

KSBR 24 INS 289321901 S-n-Q anhüdnutí u odvolání IDIS lullglllllllll [Ill !mm lm lm

D115 2*

a..

Kateřina Šustruvá. rnE. IQ?? Hüľnf Lhota El' M8 [II Blansku"lh-Hmmm

' mann-mnm -HUMth

Spisová značkaz24INS 28932/2015 Identifikace dotazu:50764-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.05.2016 12:19 Kontrolu provedl; Štěpánková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátzšustr anonymizovano , anonymizovano , IČ: T31 podnikajíc ID:ŠUSTR LUB0270774 1 64472256, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Šustr, Lu anonymizovano , 64472256 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Adresátzšustrová Kateřina, nar. TYP: fyzická IDzšUSTROVKATEO40377 1 04.03.1977, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Šustrová, Kateřina, 04.03.1977

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R