KSBR 24 INS 28312/2015-B
KSBR 24 INS 28312/2015-B-

Vedoucí kanceláře:

Usnesení VS na č. l. A-13 1. doručit zvlášť do DS, pokud není, vyhotovte protokol a zašlete obálkou Typ III

-dlužník

Po vypravení ihned na PM.

Následně dotaz na účtárnu, zda zaplacena záloha, pokud Ne-předat Renatě, pokud Ano-předa J itee na žádost o IS.

V Brně dne 30. května 2016

i I'll. I'm-:III-"WF [Hmmm Haima III: im uut :FJ üľl'lü

H DD l UČENK: VLASTHÍCH HUH'DU





Typ III.

KSBR 24 !NS 28312üGIS-A-13 Rüzh. u c:de lh. Iüfů

í!MillNl!IllWWllllllllllllllllllí l

15253-Eü1ů'1i



' t:

'. ü'rr-'b'n

Ý .f'änh I. anonymizovano Kučerüvá gn.) 5+ 15-. .. 'mřüą

..251. l ::i 4 i.

GTS 2? Hrutnv 34 '~.É'._~.. '25;' _i k: :kulth-l .. imw.mmm





'mmmmtw mamma



Spisová značka:24INS 28312/2015 Identifikace dotazuz62830-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 13:50 Kontrolu proved :iHolešovská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKučerová anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzKUČEROVDANA280458 2 IČ: 72528737, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Kučerová, D anonymizovano , 72528737 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------





Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R