KSBR 24 INS 2206/2015-A
KSBR 24 INS 2206/2015-A-

Kane. :

1. Usnesení uložené V adresáři jako 2206-2015-odmítnutí dovolání : a) vyhotovte originál a předložte k podpisu b) zveřejněte V insolvenčním rejstříku C) doručte do DS, pokud není DS, vyhotovte protokol a zašlete zvlášť obálkou Typ III/D -dlužník a) -dlužnlk b)

2. Zveřejněte V insolvenčním rejstříku referát s mundačním razítkem.

V Brně dne 24. května 2016

I !Hm II-FĚIIH 'mil-"am".

[barum 'HIM iuv um:: DDVLASTHICH numu m "L

KSBR 24 [NS :ZüűüüIS-A-M U üdmílnutí düvülání, lh. Iüfů

||JJÍ||l||||l|llllillllllllllllllllllllllllllljllllllłjłlł |

EE? *5-2 i*Han .. ň i JMEI'III-. . ..Ill .u . iíăąls: Em; M,MWMkM ř am

'-F'H 1-Í a mam: lu r y m

H 5...... 5--mamma

4.. h. -f'műłm "

ru- Ill

[Human] !him dn dum.-učenmmvusmlcu sumu mm minimu, MUM'

u mm::KSBR 24 INS 22ü6üülsaä-34 U udmítnutí düvüláníł lh. lüřű

HIIII IllMlllllllllllllllllllllllllllllllllli Il

*a ářüí-łü'lů-E* Št

Jaroslav ÉŮHF'ÁNHV Čejkuvská 453 F '

59! 02 Velké Bílnvice. lm# hmmmMIMHHÍMMHW-: HnutímeSpisová značka:24INS 2206/2015 Identifikace dotazu:82747-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:47 Kontrolu proved :ZHolešovská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresáterbovská Františka, nar. 73% fyzická ID:VRBOVSKFRAN210156 l 21.01.1956, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Vrbovská, Františka, 21.01.1956 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresáterbovský Jaroslav, nar. 73% fyzická ID:VRBOVSKJAR0250264 l 25.02.1964, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Vrbovský, Jaroslav, 25.02.1964 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R