KSBR 24 INS 1206/2016-A
KSBR 24 INS 1206/2016-A-

Vedoucí kanceláře:

Usnesení VS na č. l. A-ll 1. doručit zvlášť do DS, pokud není, vyhotovte protokol a zašlete obalkou Typ III

-dlužník

Po vypravení na PM, pak Spisovna.

V Brně dne 30. května 2016

Spisová značka:24INS 1206/2016 Identifikace dotazuz35002-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 13:42 Kontrolu proved :iHolešovská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Svobodová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:SVOBODOEVA 030239 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Svobodová, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R