IV. ÚS 97/04
IV.ÚS 97/04 ze dne 23. 3. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti společnosti K., a.s., právně zastoupené JUDr. J. H., advokátem směřující proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 21. února 2003, č.j. 5792/2002/FŘ140, ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu Brno II - platebním výměrem ze dne 15. května 2002, č. 1020000628, takto: Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění: Dne 10. března 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, která se domáhala zrušení shora uvedených rozhodnutí územních finančních orgánů. Součástí podání bylo i sdělení, že stěžovatelka podala proti označeným rozhodnutím rovněž správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Věc je vedena pod sp. zn. 30 Ca 103/2003, a dosud o ní nebylo rozhodnuto. Ústavní soud ověřil, že stěžovatelka skutečně podala dne 21. února 2003 správní žalobu, která směřuje proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 21. února 2003, č.j. 5792/2002/FŘ 140, a že věc je dosud nerozhodnuta. Za této situace Ústavní soud podání posoudil jako nepřípustné, ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), neboť doposud nebyly vyčerpány veškeré procesní prostředky, které stěžovatelce ve věci příslušejí. S ohledem na uvedené pak ústavní stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 23. března 2004

JUDr. Pavel Varvařovskýsoudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.