IV. ÚS 964/17
IV.ÚS 964/17 ze dne 27. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Zdeňka Müllera, bez právního zastoupení, proti rozsudku Městského soudu v Brně, č. j. 243 EC 14/2010-43, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížnost doručená Ústavnímu soudu dne 29. 3. 2017 byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 ve spojení s § 31 odst. 2 a podle § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a 6 téhož zákona, a to ani po výzvě doručené stěžovateli dne 7. 4. 2017, která obsahovala poučení o následcích neodstranění vad.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Usnesení obsahuje stručné odůvodnění podle § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

V Brně dne 27. dubna 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.