IV. ÚS 890/10
IV.ÚS 890/10 ze dne 5. 5. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 5. května 2010 o návrhu V. P., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2010 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Stanovená lhůta však uplynula marně.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. května 2010

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.