IV. ÚS 888/17
IV.ÚS 888/17 ze dne 14. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Mladá RP, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Točitá 1964/34, zastoupené Mgr. Jiřím Chlaněm, advokátem se sídlem v Praze 4, Točitá 1964/34, proti sdělení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 1. 2017, č. j. Ncp 1494/2016-411, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2016, č. j. 20 Co 360/2016-265, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 8. 2016, č. j. 20 Co 360/2016-265, zrušil usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 20. 7. 2016, č. j. 9 C 193/2016-93, a věc postoupil jako věcně příslušnému Krajskému soudu v Praze. Vrchní soud v Praze sdělením ze dne 3. 1. 2017, č. j. Ncp 1494/2016-411, stěžovatelku informoval, že o věcné příslušnosti již bylo rozhodnuto, a o této otázce tak není důvodu rozhodovat opakovaně v intencích § 104a odst. 2 o. s. ř.

Proti sdělení vrchního soudu a usnesení krajského soudu se stěžovatelka brání ústavní stížností doručenou dne 23. 3. 2017 a navrhuje jejich zrušení. K posouzení věci Ústavní soud připojil spis Krajského soudu v Praze vedený pod sp. zn. 20 Co 360/2016 - MOP a vyžádal si vyjádření Krajského soudu v Praze; z tvrzení stěžovatelky v ústavní stížnosti i z vyjádření krajského soudu se podává, že ve věci probíhá řízení o žalobě pro zmatečnost, o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.
Ústavní stížnost je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), který vyjadřuje zásadu subsidiarity - ústavní stížnost představuje krajní prostředek k ochraně práva nastupující teprve tehdy, pokud není možná náprava postupy před obecnými soudy. Ústavní stížnost je předčasná, neboť směřuje proti rozhodnutí (sdělení) obecných soudů, vůči kterým se stěžovatelka brání žalobou pro zmatečnost, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Je třeba vyčkat výsledku řízení a teprve proti konečnému rozhodnutí případně brojit ústavní stížností; do jeho přezkumu by byl Ústavním soudem zahrnut i právní názor vyslovený v nyní napadeném rozhodnutí (sdělení) obecných soudů.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.