IV. ÚS 84/04
IV.ÚS 84/04 ze dne 3. 5. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 84/04


Ústavní soud rozhodl dne 3. května 2004 ve věci návrhu K. P.

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2004, doručeným mu dne 22. 3. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě ani ve lhůtě prodloužené mu o dalších 20 dnů tak neučinil. Ústavnímu soudu sice dne 27. 4. 2004 doručil oznámení České advokátní komory o určení advokáta, avšak plná moc ani vypracovaná ústavní stížnost přiloženy nebyly.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 3. května 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.