IV. ÚS 812/17
IV.ÚS 812/17 ze dne 30. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Ing. Jaromíra Houžvičky, bez zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2016, č. j. 6 As 280/2016-14, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 10. 2016, č. j. 15 Af 61/2016-25, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. 3. 2017 podání, kterým se navrhovatel domáhá zrušení napadených rozhodnutí. Podání však nemá náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Z lustra Ústavního soudu je zřejmé, že navrhovatel se na Ústavní soud obrátil opakovaně v různých věcech. Také v tomto případě ovšem trpí podání dříve vytčenými vadami, přestože o jejich existenci byl navrhovatel prokazatelně a opakovaně poučen, jakož i o možnosti odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.
Za daného stavu věci je navrhovatel dostatečně informován o náležitostech podání a nové poučování by bylo formalistické a neefektivní; proto soudce zpravodaj návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.