IV. ÚS 776/13
IV.ÚS 776/13 ze dne 5. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Vladimíra Sládečka mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti M. T., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Mírov, právně zastoupeného Mgr. Petrem Pařilem, advokátem se sídlem Společné advokátní kanceláře Brno, Veveří 46, směřující proti rozsudkům Krajského soudu v Brně ze dne 17. února 2012, č.j. 46 T 1/2012-644, a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. května 2012, č.j. 3 To 33/2012-694, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. září 2012, č.j. 5 Tdo 938/2012-46, takto:
Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 776/13, ze dne 16. října 2013 se opravuje tak, že jméno právního zástupce stěžovatele uvedené v záhlaví označeného usnesení správně zní "Mgr. Petr Pařil".

Odůvodnění:

Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním, doručeným dne 1. března 2013, prostřednictvím zvoleného právního zástupce JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., advokáta se sídlem Společné advokátní kanceláře Brno, Veveří 46. Dne 16. dubna 2013 byla Ústavnímu soudu doručena výpověď plné moci zvoleného právního zástupce a současně nová plná moc, kterou byl k zastupování stěžovatele zmocněn Mgr. Petr Pařil, advokát s týmž sídlem advokátní kanceláře, tedy Společné advokátní kanceláře Brno, Veveří 46. Při vyhotovování shora označeného usnesení Ústavního soudu však uvedená změna právního zástupce nebyla správně zapracována, ačkoliv doručováno bylo již nově zvolenému advokátovi.

Ústavní soud zjistil při administrativních úkonech po odeslání rozhodnutí tuto chybu, a proto, v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 164 a § 167 odstavce 2 o.s.ř., vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2013

Michaela Židlická předsedkyně IV. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.