IV. ÚS 765/17
IV.ÚS 765/17 ze dne 13. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Jana Musila o ústavní stížnosti Josefa Peška, zastoupeného JUDr. Marií Martinovou, advokátkou se sídlem Tábor, Roháčova 2614, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Stěžovatel v podání doručeném dne 13. 3. 2017 uvedl, že "Tato stížnost směřuje na samosoudce senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 pro porušení nestrannosti při projednání žaloby na MO.-ČR." Rovněž si mj. stěžuje na právní zástupkyni ustanovenou mu pro řízení o žalobě směřující proti Ministerstvu obrany.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 21. 3. 2017 vyzván k odstranění jeho vad. Dne 12. 6. 2017 obdržel Ústavní soud sdělení právní zástupkyně, že stěžovatel jejím prostřednictvím bere podanou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 2017

JUDr. Vladimír Sládeček předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.