IV. ÚS 647/06
IV.ÚS 647/06 ze dne 20. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 20. listopadu 2009 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele P. V., právně zastoupeného dr. Hynkem Applem, advokátem se sídlem Jiráskova 9, Přerov, o ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 7 Cmo 457/2005-127 ze dne 27. 6. 2006, takto:
Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 9. 10. 2006 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 7 Cmo 457/2005-127 ze dne 27. 6. 2006 a současně navrhoval odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí dle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.
Jelikož Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 29 Odo 1693/2006 ze dne 26. 11. 2008 rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 7 Cmo 457/2005-127 ze dne 27. 6. 2006 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání, pozbyla ústavní stížnost, jakož i návrh na odklad vykonatelnosti, podkladu a Ústavní soud proto oba návrhy odmítl jako nepřípustné dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2009

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.