IV. ÚS 635/17
IV.ÚS 635/17 ze dne 21. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Zdeňky Zieglerové, zastoupené Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Anenská 8, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2017, č. j. 108 C 10/2013-145, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Městský soud v Brně prominul usnesením ze dne 16. 2. 2017, č. j. 108 C 10/2013-145, žalovaným v řízení o určení aktiv dědictví zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 2. 4. 2015, č. j. 108 C 10/2013-89. Proti usnesení nalézacího soudu se stěžovatelka (žalobkyně) brání ústavní stížností podanou dne 1. 3. 2017 a navrhuje jeho zrušení.
Ústavní stížnost byla podána osobou zjevně neoprávněnou ve smyslu § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Proti usnesení, kterým bylo v intencích § 58 odst. 1 o. s. ř. prominuto zmeškání lhůty, není podle § 202 odst. 1 písm. c) přípustné odvolání, a následně podle § 237 o. s. ř. ani dovolání; nelze se proti němu zásadně bránit ani ústavní stížností.

Usnesení o prominutí zmeškání lhůty je specifickým procesním rozhodnutím, při jehož vydání jde o vztah mezi účastníkem navrhujícím prominutí a soudem. Ostatní účastníci řízení se nepodílí na jeho vydání a nesvědčí jim právo proti takovému usnesení brojit odvoláním či dovoláním, tím méně ústavní stížností; návrh na prominutí zmeškání lhůty jim není zasílán k vyjádření a podle § 168 odst. 2 o. s. ř. jim nemusí být doručováno ani usnesení, jímž je o prominutí rozhodnuto, ledaže jsou v konkrétní věci důvody pro postup odlišný.

V této souvislosti Ústavní soud dodává, že procesní situaci, o jakou jde v projednávané věci, je třeba odlišovat od rozhodnutí opačných - tedy rozhodne-li soud, že procesní lhůtu nepromine. Proti takovému rozhodnutí je ze zákona přípustné odvolání [§ 202 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a contrario], následně i dovolání a ústavní stížnost.

Na základě výše uvedených důvodů proto soudce zpravodaj ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.