IV. ÚS 634/06
IV.ÚS 634/06 ze dne 15. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 15. prosince 2009 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti I. G., zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem, AK se sídlem Sokolská tř. 60, 120 00 Praha, pobočka nám. TGM 11, 750 00 Přerov, a M. Z., zastoupeného JUDr. Pavlem Ščučkou, advokátem, AK se sídlem 28. října 37, 702 00 Ostrava, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 11. 2005, čj. 3 T 14/2003-2525 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. 3 To 28/2006 takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností se stěžovatelé s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 8 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod domáhali zrušení shora označených rozsudků obecných soudů, kterými byli pro skutek popsaný v rozsudečném výroku uznáni vinnými trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákona, za což byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let.

Stěžovatel I. G. vzal svoji ústavní stížnost zpět podáním ze dne 31. 8. 2007.

Stěžovatel M. Z. vzal svoji ústavní stížnost zpět podáním ze dne 13. 12. 2009.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci stěžovatelé včasným podáním vzali svoji ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2009

Vlasta Formánková předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.