IV. ÚS 610/17
IV.ÚS 610/17 ze dne 16. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Stanislava Mojžíška, bez právního zastoupení, proti přípisu Okresního soudu v Opavě ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. 33 Spr 244/2016, nečinnosti tohoto soudu a průtahům v řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížnost byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje ani ty nejzákladnější zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a 6 a navazujícími ustanoveními téhož zákona, přestože si jich stěžovatel musí být vědom, neboť se na Ústavní soud v minulosti opakovaně obrátil s desítkami podání, při jejichž projednání o nich byl poučen.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 16. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.