IV. ÚS 562/17
IV.ÚS 562/17 ze dne 25. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Jana Musila o ústavní stížnosti Jiřího Daniela, t. č. ve Vazební věznici Olomouc, P.O.BOX 84, Olomouc, proti postupu Krajského soudu ve Zlíně ve věci vedené pod sp. zn. 68 T 12/2016, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Stěžovatel se stížností doručenou dne 22. 2. 2017 domáhal přezkoumání postupu Krajského soudu ve Zlíně ve věci vedené pod sp. zn. 68 T 12/3006.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 21. 3. 2017 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě třiceti dnů. Dne 20. 4. 2017 obdržel Ústavní soud sdělení stěžovatele, že "došel k závěru ústavní stížnost zatím nepodávat". Vzhledem k obsahu sdělení má Ústavní soud za to, že stěžovatel měl v úmyslu vzít ústavní stížnost zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Vladimír Sládeček předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.