IV. ÚS 545/17
IV.ÚS 545/17 ze dne 27. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Josefa Štěpána, bez právního zastoupení, "proti porušení zákona" v řízení vedeném u Okresního soudu v Litoměřicích pod spisovou značkou 16 C 103/2003, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížnost podaná dne 20. 2. 2017 byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 ve spojení s § 31 odst. 2, dále podle § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a 6 téhož zákona, a to ani přes poučení doručené stěžovateli dne 27. 2. 2017. Ve výzvě byl stěžovatel poučen o následcích neodstranění vad v soudem stanovené lhůtě; přesto nebyly vady ve stanovené lhůtě odstraněny ani později do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. Toto usnesení obsahuje jen stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 27. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.