IV. ÚS 51/04
IV.ÚS 51/04 ze dne 9. 3. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti D. H. právně zastoupeného R. S. advokátem směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ledna 2004, sp. zn. 12 To 445/2003

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. února 2004 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení shora specifikovaného rozhodnutí odvolacího soudu. Z jejího obsahu, zejména však z přiložené kopie zpochybňovaného usnesení, kterým bylo podle § 149 odst. 1 písm. b) trestního řádu zrušeno usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 27. srpna 2003, sp. zn. 1T 366/2003 a tomuto soudu uloženo, aby ve věci znovu jednal a rozhodl, je však jednoznačně patrné, že ústavní stížnost byla podána předčasně, neboť řízení před obecnými soudy ještě nebylo ukončeno. S ohledem na tuto skutečnost Ústavnímu soudu nezbylo, než s odkazem na ust. § 72 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") posoudit ústavní stížnost D. H. jako nepřípustnou a jako takovou ji dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona odmítnout.

P o u č e n í :

Odvolání proti tomuto usnesení není dle ust.§ 43 odst. 3 zákona přípustné.

V Brně dne 9. března 2004

JUDr. Pavel Varvařovskýsoudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.