IV. ÚS 459/04
IV.ÚS 459/04 ze dne 7. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 459/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu J. M., doručeném Ústavnímu soudu dne 27. prosince 2004, v němž si stěžuje na nespecifikovaná rozhodnutí zřejmě Okresního soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Plzni a namítá nepřiměřenou délku řízení, takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl 27. prosince 2004 doručen výše uvedený návrh. Výzvou ze dne 5. ledna 2005, doručení vykázáno 12. ledna 2005, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu. K tomu byla stěžovateli určena lhůta 50 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel byl poučen o základních podmínkách řízení před Ústavním soudem, zejména o povinném zastoupení advokátem. Byl upozorněn, že pokud nebudou vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro odstranění vad návrhu uplynula marně již 3. března 2005. Protože stěžovatel v této lhůtě ani do dnešního dne vady svého návrhu neodstranil, Ústavní soud usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem návrh odmítl. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 7. března 2005 JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodaj Za správnost vyhotovení: Jitka ChmelováText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.