IV. ÚS 456/04
IV.ÚS 456/04 ze dne 14. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 456/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. března 2005 ve věci ústavní stížnosti J. M., proti průtahům řízení vedených u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 3 C 669/1993 a Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 44 Co 49/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2005, doručeným mu dne 3. 2. 2005, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 14. března 2005

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.