IV. ÚS 42/04
IV.ÚS 42/04 ze dne 5. 3. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 42/04
Ústavní soud rozhodl dne 5. března 2004 ve věci ústavní stížnosti O. N. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 12. 2003, čj. 10 To 612/2003-202,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2004, doručeným mu dne 9. 2. 2004, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. března 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.