IV. ÚS 417/04
IV.ÚS 417/04 ze dne 8. 12. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 417/04Ústavní soud rozhodl dne 8. prosince 2004 ve věci ústavní stížnosti Ing. R. P. zastoupeného Mgr. R. V. advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 5. 2004, sp. zn. 14 Co 232/2004, a usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. 2. 2004, čj. 28 C 359/2002-131, (správně 28 C 359/2002-121) takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu") lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

V podané ústavní stížnosti tvrdí stěžovatel mimo jiné, že "Usnesení Krajského soudu v Plzni o potvrzení usnesení Okresního soudu Plzeň-město o odmítnutí mého odvolání ze dne 28. května 2004 vešlo do právní moci nejdříve dne 16. 6. 2004, přičemž nejdříve tohoto dne mi bylo doručeno."

Jak Ústavní soud zjistil z obsahu spisu Okresního soudu Plzeň-město, sp. zn. 28 C 359/2002, bylo stěžované usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 5. 2004, sp. zn. 14 Co 232/2004, doručeno stěžovateli dne 17. 6. 2004. Jestliže tedy ústavní stížnost byla podána teprve dne 2. 12. 2004, stalo se tak evidentně již po uplynutí uvedené lhůty 60 dnů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost, jež byla podána po lhůtě stanovené pro její podání citovaným zákonem, bez ohledu na její obsah, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.