IV. ÚS 4127/12
IV.ÚS 4127/12 ze dne 2. 11. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným o ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 21/2012-33 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel ústavní stížností jím samotným sepsanou napadl shora označené usnesení.
Podstatnou formální vadou je absence stěžovatelova právního zastoupení. Vyzývat stěžovatele k odstranění uvedené vady návrhu bylo by neefektivní a formalistické, neboť z mnoho předchozích řízení je stěžovateli známo, že na Ústavní soud lze se obracet toliko prostřednictvím zvoleného advokáta.

Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků pro vady návrhu za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 2. listopadu 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.