IV. ÚS 399/04
IV.ÚS 399/04 ze dne 5. 1. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 399/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. ledna 2005 ve věci ústavní stížnosti RNDr. G. Š., CSc., zastoupené JUDr. J. H., proti rozsudkům Krajského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2003, čj. 28 Co 139/2003-103, a Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2004, čj. 29 Odo 975/2003-127, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Řádně zastoupená stěžovatelka byla prostřednictvím svého právního zástupce vyzvána přípisem Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2004, doručeným dne 14. 12. 2004, k odstranění vady ústavní stížnosti, a to s upozorněním, že nebude-li vada ve stanovené lhůtě odstraněna, Ústavní soud podanou ústavní stížnost odmítne.

Vada odstraněna nebyla.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2005

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.