IV. ÚS 396/04
IV.ÚS 396/04 ze dne 30. 11. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 396/04Ústavní soud rozhodl dne 30. listopadu 2004 ve věci ústavní stížnosti L. N. zastoupené JUDr. J. D. advokátkou proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2004, čj. 18 Co 85/2003-82, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu") lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Jak Ústavní soud zjistil z obsahu spisu Okresního soudu v Třebíči, sp. zn. D 759/2002, bylo usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2004, čj. 18 Co 85/2003-82, doručeno stěžovatelce dne 13. 8. 2004. Jestliže tedy ústavní stížnost byla podána 15. 11. 2004, stalo se tak evidentně již po uplynutí uvedené lhůty 60 dnů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost, jež byla podána po lhůtě stanovené pro její podání citovaným zákonem a vykazovala i další formální vady, bez ohledu na její obsah, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.