IV. ÚS 3665/16
IV.ÚS 3665/16 ze dne 2. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 2. března 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Jaromíra Jirsy a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele I. P. B., zastoupeného JUDr. Oldřichem Švormem, advokátem, se sídlem v Plzni, Kopeckého sady 59/13, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. července 2016 sp. zn. 5 To 52/2016, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2016 sp. zn. 49 T 3/2004, za účasti 1) Vrchního soudu v Praze a 2) Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 4. listopadu 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím obecných soudů. Napadenými rozhodnutími obecných soudů byla zamítnuta stěžovatelova žádost o upuštění od výkonu trestu vyhoštění podle § 350h odst. 4 trestního řádu.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 23. února 2017, sdělil právní zástupce stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere stěžovatel zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. března 2017

Vladimír Sládeček v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.