IV. ÚS 3599/13
IV.ÚS 3599/13 ze dne 9. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Pavla Rychetského o ústavní stížnosti Věry Koudelkové, zastoupené JUDr. Michalem Říhou, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, 150 00 Praha 5, proti postupu Okresního soudu v Břeclavi ve věci sp. zn. 3 T 117/2010, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Ústavní stížností se stěžovatelka domáhala vyslovení, že postupem Okresního soudu v Břeclavi ve shora uvedené věci byla porušena její základní práva.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 5. ledna 2014 stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce sdělila, že svůj návrh bere v celém rozsahu zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2014

Vladimír Sládeček v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.