IV. ÚS 359/04
IV.ÚS 359/04 ze dne 5. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 359/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti T. H., zastoupeného JUDr. V. D., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. 5To 543/2003, a rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 27. 10. 2003, sp. zn. 1 T 78/2001, t a k t o :

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 25. 10. 2004 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, jíž T. H. brojil proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. 5 To 543/2003, a rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 27. 10. 2003, sp. zn. 1 T 78/2001. Uvedenými rozhodnutími obecných soudů mělo údajně dojít k zásahu do práva na spravedlivý proces, jenž je garantován čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přípisem ze dne 22. 8. 2005, jenž došel Ústavnímu soudu dne 24. 8. 2005, vzal navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Ústavní soud podle § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. 9. 2005

Michaela Židlická předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.