IV. ÚS 3364/09
IV.ÚS 3364/09 ze dne 17. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. L. B., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

I.

Ústavnímu soudu byl dne 29. 12. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ).

V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je nezbytné, aby byl stěžovatel v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. O této skutečnosti byl stěžovatel přípisem ze dne 12. 1. 2010 zpraven.

K odstranění vad návrhu byla stěžovateli poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení poučení o náležitostech podání. Z doručenky je zřejmé, že stěžovatel převzal výzvu Ústavního soudu dne 14. 1. 2010 a den následující, tj. 15. 1. 2010, mu tedy počala běžet lhůta pro odstranění vad, jejíž konec připadl na 13. 2. 2010. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na sobotu, bylo posledním dnem, kdy mohl stěžovatel vady odstranit, pondělí 15. 2. 2010.
Jelikož stěžovatel ani do dne vydání tohoto rozhodnutí neodstranil vady podání, Ústavní soud předmětnou ústavní stížnost v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. února 2010

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.