IV. ÚS 3322/11
IV.ÚS 3322/11 ze dne 9. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti Ing. I. K., zastoupené Mgr. Martinem Nezvalem, advokátem, AK se sídlem Týnská 21, 110 00 Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 8. 2011 sp. zn. 8 To 312/2011 takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížnost ze dne 4. 11. 2011 téhož dne doručenou Ústavnímu soudu do datové schránky vzal zástupce stěžovatelky přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 6. 2012 zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci stěžovatel včasným podáním vzal ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 9. července 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.